Aktuális
Történeti áttekintés
Fotóalbum
Elérhetőségek
Áttekintés
Vegyszer

 

A tanszék történeteA tanszék az egyetem három alapító tanszékének egyike; 1949 őszén létesült s az első tanévtől kezdve fő feladataként az általános és szervetlen kémia oktatását végzi.

A tanszék első vezetője Polinszky Károly intézeti tanár (1949-52) aki egyidejűleg az akkor alakult veszprémi Nehézvegyipari Kar vezetője is volt. A tanszékvezetői feladatokat 1954-ig ideiglenesen Straub Gyula látta el. 1954 tavaszán került a tanszék élére Bodor Endre, aki azt megelőzően a BME Vegyészménöki Karán Plank Jenő, majd Erdey László akadémikus munkatársa volt. Bodor Endre professzor után, 1981-tol Papp Sándor irányította a tanszék oktató és kutató munkáját. A jelenlegi vezető Horváh Attila 1992-ben került a tanszék élére, miután Papp Sándor professzort országgyűlési képviselővé választották.

Kezdetben a klasszikus leíró általános és szervetlen kémia képezte az oktatási anyagot a hozzátartozó minőségi analitikai ismeretekkel. Bodor professzor 1962-ben átalakította a téma felépítését és 1962-tol fokozatosan tért át a tanszék a kvantummechanikai szemléleten és alapon felépített modern szervetlen kémia oktatására, elsőként hazánkban. A kiforrott tananyag 1968-ban tankönyvként jelent meg, s a mai napig négy kiadást ért meg.

Később a tananyag kettévált s az első évfolyamos vegyészmérnököknek oktatott alapozó szervetlen kémia mellett a negyedévfolyamon az elméleti szervetlen kémia nyert bevezetést. Ennek megfelelően 1981-ben jelent meg a kétkötetes Szervetlen kémia, a Tankönyvkiadó gondozásában, melynek első kötetét Bodor Endre, a másodikat pedig Papp Sándor írta.
Jelentős fejlesztőtevékenység eredménye Maleczkiné Szeness Márta nagysikerű Szervetlen kémiai feladatok és megoldások c. tankönyve, amely 9 kiadást ért meg. A tanszék tankönyvírás területén kialakult hagyományainak folytatásaként 1992-ben jelent meg a Papp Sándor és Rolf Kümmel által írt Környezeti kémia című könyv, amely - éppúgy mint Bodor professzor Szervetlen kémiája - elsőként foglalja össze ezen új, a Veszprémi Egyetemen alaptárgyként bevezetett tananyagot.

A tanszék oktatói mindig nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy számos fakultatív tárgy oktatásával járuljanak hozzá a hallgatóság ismereteinek gyarapításához, melyek témaköre a humántól a speciális kémiai szakterületekig terjedt és terjed. Ma az Általános és Szervetlen Kémia Tanszék a Veszprémi Egyetem Tanárképző karának egyik oktatási és kutatási egysége. Az egyetem "többkarúsága" és a karokon működő különböző szakokon folyó képzés magával vonta a tanszék oktatási tevékenységének kiszélesítését is. A három alaptárgy, az általános kémia, a szervetlen kémia és a környezeti kémia mellett az elméleti szervetlen kémia képezik az ún. kötelező kurzusokat, amelyek mellett választható szakmai tárgyak széles skáláját kínáljuk a mérnök és tanár szakos hallgatóknak egyaránt. Ezek a következők; koordinációs kémia, bioszervetlen kémia, szervetlen fotokémia, elemorganikus kémia, a molekularezgések és rezgési spektroszkópia elmélete, bevezetés az impulzus radiolízisbe és a lézer kinetikus spektroszkópiába, a szín és formatermő kémia, a színek kémiai eredete. Ez utóbbi két témakör különös szerepet hivatott betölteni, nevezetesen azt hogy, a kémia társadalmi megítélésének formálásában várhatóan jelentős szerepet vállaló tanár és mérnök jelöltek a kémiai ismeretek esztétikai megközelítésével képesek legyenek azt humanizálni.


 

vegic
 
vissza a lap tetejére

©2003 Általános és Szervetlen Kémia Tanszék
Rendszergazda | Elérhetőségek