Oktatott tárgyak

Oktatott szakok
Kémia Tanár szak
Kémia BSC és MSC
Diplomamunka témák
TDK témák
Oktatási segédanyagok
Zh eredmények
Kémia verseny
Neptun

Oktatott tárgyakSzervetlen kémia

Kódja: MKIK1212a

Kötelező előtanulmány: AK1112a

A tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Horváth Attila, egyetemi tanár

Óraigény: 2+0+0 Számonkérés módja: K Kreditértéke: 2

Oktatási cél:

Korszerű, kvantumkémiai szemléleten alapuló szervetlen kémiai ismeretek elsajátítása. Az elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerése. Az elemek természeti előfordulása, előállítása és gyakorlati alkalmazása. A környezeti kémia, analitikai kémia és kémiai technológia tantárgyakhoz szükséges alapok elmélyítése.

Ismeretkörök:

 1. Az elemek csoportosítása elektronszerkezet valamint fizikai és kémiai tulajdonságok alapján.
 2. A hidrogén fizikai és kémiai tulajdonságai. A hidrogén előállítása, gyakorlati felhasználása. A hidrogén vegyületei, a hidridek csoportosítása; ionos, kovalens intersticiális és komplex hidridek.
 3. Az oxigén fizikai és kémiai tulajdonságai. Az oxigén előállítása és felhasználása. Az oxigén vegyületei, az oxidok, peroxidok, szuperoxidok, ozonidok. Az oxidok csoportosítása
 4. A nemfémes elemek I.; C, N, P fizikai- és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 5. A nemfémes elemek II.; S, Se fizikai- és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 6. A nemfémes elemek III.; a halogenidek (F, Cl, Br, I) fizikai-és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 7. A nemesgázok fizikai- és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 8. A fémek; Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Ca, Sr, Ba fizikai- és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 9. A félfémek; Be, B, Al, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 10. Koordinációs kémia alapjai; koordinációs vegyületek definiciója, összetétele (központi atom, ligandum) térszerkezete, izoméria a kordinációs vegyületek körében
 11. A koordinációs vegyületek elektronszerkezetének leírása; VB-módszerrel, kristálytér és ligandumtér elmélettel, LCAO-MO-módszerrel
 12. Az átmenetifémek; Sc-, Ti-, V-, Cr-, Mn-, Fe-csoprt elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületei, előfordulása a természetben, előállítása, gyakorlati alkalmazása, felhasználása
 13. Az átmenetifémek; Cr-, Mn-, Fe-csoprt elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületei, előfordulása a természetben, előállítása, gyakorlati alkalmazása, felhasználása
 14. A másodfajú fémek; Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előllításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.
 15. A lantanoidák és aktinoidák fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, előállításuk, gyakorlati alkalmazásuk, felhasználásuk.

Felhasznált tankönyvek:

Bodor Endre: Szervetlen kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest 1987
Papp Sándor: Szervetlen kémia II., Tankönyvkiadó, Budapest 1987
Cotton, F. A., Wilkinson G. F.: Advanced Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, 1980
Greenwood N. N. and Ernshaw A.: Chemistry of Elements, Pergamon Press, 1984

Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények:

A.

 1. Az elemek fizikai és kémiai tulajdonságai
 2. Az elemek előállításának módszerei
 3. A hidrogén fizikai és kémiai tulajdonságai
 4. A nemesgázok fizikai és kémiai tulajdonságai
 5. A szén fizikai és kémiai tulajdonságai
 6. A nitrogén fizikai és kémiai tulajdonságai
 7. A foszfor fizikai és kémiai tulajdonságai
 8. Az oxigén fizikai és kémiai tulajdonságai
 9. A kén és a szelén fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása, előfordulásuk és előállításuk
 10. A halogének fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása, előfordulásuk és előállításuk
 11. A berillium fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulása és előállítása
 12. A bór és az alumínium fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása, előfordulásuk és előállításuk
 13. A szilícium és a germánium fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása, előfordulásuk és előállításuk
 14. Az arzén és az antimon fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása, előfordulásuk és előállításuk
 15. A magnézium fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulása és előállítása
 16. A rézcsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és előállításuk
 17. A cinkcsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és előállításuk
 18. Az ón és az ólom fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása, előfordulásuk és előállításuk
 19. A bizmut fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulása és előállítása
 20. Az átmenetifémek tulajdonságai; a szkandiumcsoport
 21. A titáncsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és előállításuk
 22. A vanádiumcsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és előállításuk
 23. A krómcsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és előállításuk
 24. A mangáncsoport elemei
 25. A vascsoport elemeinek fizikai és kémiai tulajdonságai, előfordulásuk és előállításuk
 26. A lantanoidák és az aktinoidák
 27. Az alkálifémek tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk
 28. Az alkáliföldfémek tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk

B.

 1. A hidridek tulajdonságai és csoportosításuk
 2. A nitrogén és a foszfor hidridjei
 3. Az oxigén és a kén hidridjei
 4. A halogének hidridjei
 5. A Be, B, Al, Si, Ge, As, Sb, Te és a Po hidridjei
 6. A Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl, Sn, Pb és a Bi hidridjei
 7. Ionos, nem-sztöchiometrikus és komplex hidridek
 8. A halogenidek csoportosítása; a szén halogenidjei
 9. A nitrogén és a foszfor halogenidjei
 10. Az oxigén és a kén halogenidjei
 11. A Be, B, Al, Si, Ge, As, Sb, Te, Po halogenidjei
 12. A Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi halogenidjei
 13. Az átmeneti fémek halogenidjei
 14. Az alkáli- és alkáliföldfémek halogenidjei
 15. Az oxidok csoportosítása és tulajdonságaik; sav-bázis elméletek
 16. A szén oxidjai és oxosavai
 17. A nitrogén oxidjai és oxosavai
 18. A foszfor oxidjai és oxosavai
 19. A kén oxidjai és oxosavai
 20. A halogének oxidjai és oxosavai
 21. A Be, B, Al, Si, Ge, As, Sb, Te, Po oxidjai
 22. A Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi oxidjai
 23. A titán- és a vanádiumcsoport elemeinek oxidjai
 24. A króm- és a mangáncsoport elemeinek oxidjai
 25. A vascsoport elemeinek oxidjai
 26. Az alkáli- és alkáliföldfémek oxidjai és hidroxidjai
 27. A szulfidok kémiája
 28. A nitridek és a foszfidok
 29. A karbidok
 30. A cianidok és karbonilok

vissza a tárgylistához

 

vegic
 
vissza a lap tetejére

©2003 Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Rendszergazda | Elérhetõségek