Kutatási területek
Publikációk
Diplomamunka témák
TDK témák
PhD témák

 

Diplomamunka témákDiplomamunka címe:

Vízoldható vas(III)-porfirinek fotofizikai fotokémiai tulajdonságai

Szakok:

Vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, kémia tanár

Témavezető:

Dr. Horváth Ottó, egyetemi tanár

Tanszék:

VE, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Az elvégzendő feladat:

A vas(III) kinetikailag inert komplexeket képez porfinvázas ligandumokkal, többek között pozitív és negatív töltésű szubsztituenseket tartalmazó, vízoldató porfirinekkel. Ezek a koordinációs vegyületek a látható fény tartományában gerjeszthetők és alkalmasak fotokatalitikus eljárások megvalósítására.
A jelölt feladata különböző töltéssel rendelkező vízoldható vas(III)-porfirinek előállítása, fotofizikai (abszorpciós és emissziós) tulajdonságaik vizsgálata, továbbá fotoindukált redoxireakcióik felderítése.
Az ígéretes fotoredoxi aktivitást mutató komplexek alkalmazásával különböző katalitikus rendszerek létrehozása a cél, melyekben egyrészt környezeti vizeinket szennyező szerves vegyületek lebontása, másrészt olyan vegyületek szintézise valósítható meg, melyek termikus reakciókkal körülményesen és/ vagy gazdaságtalanul állíthatók elő. A tisztítási eljárások esetében elsősorban felületaktív anyagok lebontását kell vizsgálni a töltésviszonyok függvényében, az optimális körülmények meghatározása céljából.

Speciális követelmények:

A téma kidolgozása spektrofoto- és -fluoriméter, folytonos fotolízisberendezés esetleg lézerkinetikai spektrométer használatát igényli, némi angol nyelvismeretet és számítógépes gyakorlatot feltételez.

 


 

Diplomamunka címe:

Vibrációsan erősen gerjesztett molekulák ütközéses energiaátviteli folyamatainak vizsgálata

Szakok:

Vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, kémia tanár

Témavezető:

Dr. Lendvay György, egyetemi docens

Tanszék:

VE, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Az elvégzendő feladat:

Klasszikus trajektóriaszámításokat végzünk annak felderítésére, hogy mely faktorok hogyan befolyásolják annak hatékonyságát, hogy egy vibrációsan erősen gerjesztett molekula ütközésben energiát veszít. A numerikus kísérletek egyik célja az, hogy megállapítsuk, milyen a rotációs gerjesztés szerepe az energiaátvitelben, és ennek alapján elméleti modellt lehessen kifejleszteni. Kvantummechanikai szórásszámításokat végzünk az USA-beli Northwestern University reakciódinamikai csoportjával együttműködésben annak megállapítására, hogy milyen jelentősége van kvantum-effektusoknak az erősen gerjesztett molekulák nemreaktív ütközéseiben.

Speciális követelmények:

Angol nyelvismeret és számítógépes gyakorlat szükséges.

 


 

Diplomamunka címe:

Elemi reakciók sebességi együtthatójának és sztereodinamikai paramétereinek meghatározása klasszikus trajektóriaszámításokkal

Szakok:

Vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, kémia tanár

Témavezető:

Dr. Lendvay György, egyetemi docens

Tanszék:

VE, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Az elvégzendő feladat:

A H2O + H reakció kísérlet vizsgálata során kiderült, hogy a vízmolekula rezgéseinek gerjesztésével előre meg lehet határozni, hogy a vízmolekula melyik hidrogénje reagáljon. További részletes kísérletek vannak folyamatban, amelyek célja annak vizsgálata, hogyan befolyásolja a reakciót a relatív mozgás orientációja a vízmolekula forgástengelyéhez képest, és milyen lesz a termék OH és H2 relatív sebesség- és impulzusmomentum vektorának korrelációja. A reakciót egy olyan potenciálfelületen vizsgáljuk, amelyet korábban fejlesztettünk ki és eddig csaknem minden kísérleti eredményt megmagyaráz, klasszikus mechanikai trajektóriaszámításokkal: Monte Carlo módszerrel, nagyszámú trajektória kiszámításával kapjuk meg a reaktív szórási hatáskeresztmetszetet, illetve a vektor-korrelációt jellemző paramétereket.

Speciális követelmények:

Angol nyelvismeret és számítógépes gyakorlat szükséges.

 


 

Diplomamunka címe:

Elemi reakciók sebességi együtthatójának meghatározása az átmeneti állapot elmélet alkalmazásával

Szakok:

Vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, kémia tanár

Témavezető:

Dr. Lendvay György, egyetemi docens

Tanszék:

VE, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Az elvégzendő feladat:

A munkában olyan, ún. sokcsatornás elemi reakciók potenciálfelületének nyeregpontjait azonosítjuk ab initio számításokban, amelyekben ugyanazon reaktánsból vagy reaktánsokból különböző termékmolekulák keletkeznek. Az egyes csatornák sebességi együtthatóit az átmeneti állapot elmélet segítségével számítjuk ki, unimolekulás reakciókra a Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus elméletet alkalmazzuk.

Speciális követelmények:

Angol nyelvismeret és számítógépes gyakorlat szükséges. 

vegic
 
vissza a lap tetejére

©2003 Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Rendszergazda | Elérhetőségek